Klassieke Homeopathie

Homeopathie is een natuurlijke geneeswijze. Het herstelt het zelfgenezend vermogen van het lichaam, waardoor het lichaam zelf in staat is de balans terug te vinden.

Bekend voorbeeld?  Je voelt je ’s middags niet lekker worden, een beetje rillerig/grieperig en ’s avonds kruip je lekker vroeg onder de wol. Je slaapt stevig door, misschien transpireer je ook nog even lekker flink tijdens je slaap en de volgende dag sta je weer fris naast je bed. Bijzonder hè? Het lichaam heeft zichzelf tijdens die rustfase ontdaan van eventuele ongewenste bezoekers en heeft het evenwicht kunnen herstellen.

Dat is eigenlijk zoals het zou móeten zijn (en het plaatje hierboven dus niet..).

De ontstaansgeschiedenis van de homeopathie ligt zo’n 200 jaar geleden. Grondlegger is de Duitse arts en scheikundige Samuel Hahnemann.  Hij was arts, chemicus, vertaler (hij sprak 12 talen!) en nog vele andere dingen; als vader van 10 kinderen moest er aardig wat brood op tafel komen. Zijn onvrede met de reguliere geneeskunde in die tijd, waarbij aderlatingen, bloedzuigers, kwikbehandelingen en andere verschrikkingen beschouwd werden als geneeskundig was reden voor hem om de homeopathie als geneeswijze te ontdekken. Iets waar hij overigens tot zijn 88e mee bezig is geweest.

Het woord Homeopathie is afgeleid van twee Griekse woorden, nl. homoios (gelijksoortig) en pathos (lijden). Dit zegt dan meteen iets over de wijze waarop homeopathie werkt, nl. dat een stof die in een gezond persoon klachten  veroorzaakt, een ziek persoon met dezelfde klachten genezing kan brengen. 
Ook dit laat zich het beste verduidelijken  met een voorbeeld: Wie heeft zich niet een keer geprikt aan een brandnetel? Met die jeukende, stekende en branderige blaasjes als resultaat?
Wat deze brandnetel bij een gezond persoon teweeg brengt (blaasjes), zo is de gedachte dat deze plant – homeopatisch bereid – juist genezing zal brengen bij gezondheidsklachten waarbij sprake is van jeukende, stekende en branderige blaasjes. 

In de klassieke homeopathie zoekt men naar een samenhang tussen klacht en symptomen. Wat heeft iemand voor klacht en welke symptomen horen bij die klacht. Niet iedereen met reumatische klachten heeft namelijk dezelfde symptomen. Daarnaast wordt ook verschil gemaakt in de behandeling van acute en chronische ziekten. Bij acute ziekten moet je denken aan bijv. een verstuiking of rugpijn. Chronische klachten kennen vaak acute oplevingen, zoals astma of allergische klachten. De behandeling richt zich dan eerst op de acute klacht, maar zal – zodra die weg is – verder gaan met de aanleg voor (bijv.) astma. Om ervoor te zorgen dat die acute aanvallen niet meer optreden.

Bij de behandeling van de klacht is de onderliggende oorzaak heel belangrijk. Die oorzaak kan bijvoorbeeld gelegen zijn in een grote erfelijke invloed, een zware medicijnbelasting of biografische omstandigheden. Met name deze laatste heeft een grote invloed; zelfs nog jaren erná. Een verlies wat nooit een plek heeft gekregen, een wrok naar een ex-werkgever, een instabiele gezinssituatie in je jeugd; al die invloeden maken dat voor het zelfherstellend vermogen steeds moeilijker wordt die balans te herstellen. Het mag duidelijk zijn dat iedere behandeling op de patiënt individueel afgestemd is.

Het grootste deel, ongeveer tachtig procent, van alle homeopatische middelen is bereid uit plantaardig materialen. Denk dan aan Arnica (valkruid), Chamomilla (kamille) en de in het voorbeeld genoemde Urtica Urens (brandnetel). Verder zijn er homeopatische geneesmiddelen die bereid worden uit dierlijk materiaal. Een bekende daarvan is Apis, het gif van de bij. Daarnaast zijn er nog geneesmiddelen die hun oorsprong vinden in het mineralenrijk, zoals calcium, zwavel, fosfor, silicea en magnesium. Van al deze middelen wordt eerst een oertinctuur (extract) gemaakt, waarvan een kleine hoeveelheid telkens verdund wordt met water en krachtig geschud (gepotentieerd), waardoor het uiteindelijke homeopathische geneesmiddel ontstaat. 

Brandnetel / Urtica Urens

Het woord klassiek wordt gebruikt om aan te geven dat gewerkt wordt volgens de uitgangspunten die Samuel Hahnemann beschreven heeft. En dat betekent dat met het verhelpen van de symptomen ook de oorzaak opgelost wordt. De zelfzorgmedicatie in de winkel (dr. Vogel of VSM) werkt prima om klachten te verhelpen maar zal niet de onderliggende oorzaak weghalen.