Petra van Lith

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

 

Wat is (klassieke) homeopathie?

 

Homeopathie is een natuurlijke geneeswijze. Het herstelt het zelfgenezend vermogen van het lichaam, waarna het lichaam weer terug in balans kan komen.

Ik leg dat mijn patiënten uit aan de hand van het volgende voorbeeld: We kennen het allemaal wel, u voelt zich 's middags niet lekker worden, een beetje grieperig en u besluit 's avonds vroeg onder de wol te gaan. U slaapt stevig door, misschien transpireert u flink tijdens uw slaap en wanneer u de volgende dag opstaat, bent u weer helemaal de oude. Het lichaam heeft zichzelf tijdens de nachtrust als het ware ontdaan van eventuele ongewenste indringers en daardoor de balans hersteld.

Dat is eigenlijk zoals het zou moeten zijn.
 

De ontstaansgeschiedenis van de homeopathie ligt zo’n 200 jaar geleden. Grondlegger is de Duitse arts en scheikundige Samuel Hahnemann

Het woord Homeopathie is afgeleid van twee Griekse woorden, nl. homoios (gelijksoortig) en pathos (lijden). Dit zegt dan meteen iets over de wijze waarop homeopathie werkt, nl. dat een stof die in een gezond persoon klachten  veroorzaakt, een ziek persoon met dezelfde klachten genezing kan brengen. 
Ook dit laat zich het beste verduidelijken  met een voorbeeld: Wie heeft zich niet een keer geprikt aan een brandnetel? Met die jeukende, stekende en branderige blaasjes als resultaat?
Wat deze brandnetel bij een gezond persoon teweeg brengt (blaasjes), zo is de gedachte dat deze plant – homeopatisch bereid - juist genezing zal brengen bij gezondheidsklachten waarbij sprake is van jeukende, stekende en branderige blaasjes.
 

 

 

Samuel Hahnemann (1755-1843)
Monument in Washington DC

 

In de klassieke homeopathie zoekt men naar een samenhang tussen klacht en symptomen. Wat heeft iemand voor klacht en welke symptomen horen bij die klacht. Niet iedereen met reumatische klachten heeft namelijk dezelfde symptomen. Daarnaast wordt ook verschil gemaakt in de behandeling van acute en chronische ziekten. Bij acute ziekten moet u denken aan bijv. een verstuiking of rugpijn. Chronische klachten kennen vaak acute oplevingen, zoals astma of allergische klachten. De behandeling richt zich dan eerst op de acute klacht, maar zal - zodra die weg is - verder gaan met de aanleg voor (bijv.) astma.

Bij de behandeling van de klacht is de onderliggende oorzaak heel belangrijk. Die oorzaak kan bijvoorbeeld gelegen zijn in een grote erfelijke invloed, een zware medicijnbelasting of biografische omstandigheden. Met name deze laatste heeft een grote invloed; zelfs nog jaren erná. Al deze invloeden maken dat het zelfherstellend vermogen verzwakt raakt, met als gevolg dat het lichaam het (steeds) lastiger wordt gemaakt de balans te herstellen.

 

Het grootste deel, ongeveer tachtig procent, van alle homeopatische middelen is bereid uit plantaardig materialen. Denk dan aan Arnica (valkruid), Chamomilla (kamille) en de in het voorbeeld genoemde Urtica Urens (brandnetel). Verder zijn er homeopatische geneesmiddelen die bereid worden uit dierlijk materiaal. Een bekende daarvan is Apis, het gif van de bij. Daarnaast zijn er nog geneesmiddelen die hun oorsprong vinden in het mineralenrijk, zoals calcium, zwavel, fosfor, silicea en magnesium. Van al deze middelen wordt eerst een oertinctuur (extract) gemaakt, waarvan een kleine hoeveelheid telkens verdund wordt met water en krachtig geschud (gepotentieerd), waardoor het uiteindelijke homeopathische geneesmiddel ontstaat. 

Veel van deze middelen werden door Hahnemann op gezonde mensen, waaronder hemzelf, collega's, vrienden en studenten, uitgetest. Hij liet elk testpersoon nauwgezet bijhouden welke symptomen zich voordeden, zowel lichamelijk als geestelijk. Hahnemann bestudeerde al deze testresultaten en beschreef ze nauwkeurig en systematisch en zo ontstond een geneesmiddel-beeld.

Al deze geneesmiddelbeelden zijn vastgelegd in een naslagwerk voor homeopaten, de Materia Medica. Een ander belangrijk naslagwerk is het Repertorium waarin alle symptomen en klachten systematisch per rubriek (hoofd, gezicht, voeten, maag enz.) ondergebracht zijn. 

Het woord klassiek wordt gebruikt om aan te geven dat gewerkt wordt volgens de uitgangspunten die Samuel Hahnemann beschreven heeft.

De moderne homeopathie vindt men terug in de schappen van de winkel; het heeft voor een klacht zoals bijv. hoofdpijn één flesje waaraan diverse homeopatische middelen toegevoegd zijn die een relatie met hoofdpijn hebben. Er wordt dus niet specifiek gekeken naar de relatie tussen klacht, symptomen en ontstaansoorzaak.

 

Opbellen
E-mail