Petra van Lith

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

 

Even voorstellen

 

Nadat ik op de middelbare school mijn secretaresse opleiding afgerond had, ben ik voor vele jaren in het bedrijfsleven werkzaam geweest.

Maar de drang om “mensen te helpen” was er al toen ik heel jong was. Hoe en op welke manier dan, dat was mij niet duidelijk. Bij ons thuis werd weleens gebruik gemaakt van Dr. Vogel, maar verder dan dat reikte mijn kennis van de homeopathie niet.


Rond mijn 28e jaar kwam daar verandering in, toen ik zelf onder behandeling bij een klassiek homeopaat kwam. Ik raakte gefascineerd door de filosofie achter de homeopathie. Voor mij kan de mens niet los gezien worden van zijn organen of van zijn ziekte, het is één geheel.

Uiteindelijk was het een hele logische stap om zelf homeopaat te worden en andere mensen naar genezing toe te helpen. En dat kan ik niet alleen, maar met hulp van de patiënt. Of zoals weleens gezegd: 'je kunt het paard haver geven, maar niet dwingen het op te eten'. Als je er aan toe bent, dan is deze manier van kijken naar jezelf een hele logische.


Na een 5-jarige opleiding tot klassiek homeopaat aan de Homeopathie Academie Nederland (
HAN) in Almelo, ben ik eind 2010 met mijn eigen praktijk gestart. 

Ik vind het belangrijk dat ons vak serieus genomen wordt en dat we onszelf blijven ontwikkelen als therapeut. Dat is waarom ik mij aangesloten heb bij de beroepsvereniging voor professionele homeopaten, de NVKH. Aansluiting bij deze beroepsvereniging is pas mogelijk als de homeopaat een beroepsopleiding van 5 tot 6 jaar gevolgd heeft en hoge kwaliteitseisen ten aanzien van o.a. zijn/haar praktijkvoering en kennisniveau heeft. Verplichte bijscholingen zijn daar een onderdeel van.

Een homeopaat aangesloten bij de NVKH hoeft overigens geen arts te zijn. Niettemin beschik ik wel over een gedegen medische kennis (dit is vereist, ook vanuit de zorgverzekeraars). Dit is van belang om een goede inschatting te kunnen maken van de gezondheidssituatie waarin de patiënt zich bevindt. Als homeopaat kan en mag ik geen diagnoses stellen; hiervoor zal ik - als ik dat nodig acht - de patiënt doorverwijzen naar een reguliere arts.
 

 

Sinds 2010 heb ik mijn praktijk in Tiel gevestigd. Naast klassiek homeopaat ben ik moeder van 3 kinderen.

 

 

 

AGB-code zorgverlener 90-043226

AGB-code praktijk 90-51985

NVKH-lidnummer 02-1627

KvK 30283231


 

 

 

 

 


 

 

  

Opbellen
E-mail