Petra van Lith

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

 

Consult en behandeling

 

Het 1e consult vormt de basis van de behandeling. In dit gesprek vertelt u wat de reden van uw komst is. Over uw klacht(en), wanneer en hoe ze ontstaan zijn en welke symptomen u daarbij heeft.  Hoe u zich eronder voelt en in hoeverre zij uw dagelijkse gang van zaken beïnvloeden. Welke omstandigheden maken dat uw klachten verergeren of juist verbeteren. 
Hoe ziet uw levensloop eruit; welke situaties hebben een grote invloed in uw leven gespeeld? Wat hebben ze met ú gedaan? Welke ziekten zijn er in het voorgeslacht, is er (regulier) medicijngebruik, operaties, ongelukken enzovoorts. Ook informatie over zwangerschap en geboorte is van belang.  

Héél veel vragen, maar nodig om een zo zorgvuldig en compleet beeld van uw klacht en van u te krijgen. Dat levert namelijk een grotere kans op een succesvolle behandeling op.

Alle informatie uit het gesprek, resulteert in een behandelplan wat persoonlijk op u is afgestemd, met bijbehorende homeopatische medicatie. Homeopathie is een geneeskunde van het individu.

 

 

Na een aantal weken komt u terug; we kijken dan hoe de afgelopen periode gegaan is. Wat is er veranderd, verbeterd? Hoe voelt u zich, hoe is het met uw energie gesteld? 

Naarmate uw herstel vordert, zullen de afspraken verder uit elkaar komen te liggen.  

De duur van de behandeling hangt o.a. van de aard van de klacht en de duur ervan. Zeker bij volwassenen speelt een klacht vaak al langer en zijn meerdere consulten nodig. Het lichaam wordt ondersteund om zelf de genezing in te zetten en zal daarbij zijn eigen tempo bepalen. Te snelle genezing vraagt veel energie; iets wat het lichaam juist niet (meer) heeft na een inspannende ziekte.

 

Het 1e homeopatisch consult duurt zo'n 1,5 uur; een vervolgconsult ongeveer 45 - 60 minuten.

Consulten vinden in principe plaats in mijn praktijk, maar op verzoek en in bepaalde situaties kunnen die ook thuis plaatsvinden. 


 

 

Bij de behandeling van minderjarige kinderen gelden wettelijke regels. U vindt deze regels in het document "informatie over wettelijke regels behandeling kinderen, positie ouders'.  

 

In het kader van de nieuwe privacywetgeving (AVG) gelden vanaf 25 mei 2018 nieuwe regels omtrent vastlegging van persoonsgegevens. U kunt hier mijn privacyverklaring downloaden. 

 

 

 


 

 

 


 

Opbellen
E-mail